Tarkista yksityishenkilön luottotiedot

Lataa esimerkkiraportti
Raportti
16,90
 
sis alv. 24 %
Luottotietorekisteriin saa luottotietolain nojalla tallentaa tietoja henkilön luottotietomerkinnöistä (§13) ja mahdollisista yrityskytkennöistä (§12). Kun luottotietoja haetaan kohteen henkilötunnuksella, luottotietoraportilla näytetään henkilön virallinen nimi, mikäli hänelle on rekisteröity edellä mainittuja tietoja. Muussa tapauksessa henkilön nimitietoja ei ole käytettävissä. Varmistathan haetun henkilön henkilöllisyyden henkilötodistusta kysymällä.
1
Hae
2
Tunnistaudu
3
Maksa
4
Lataa

Yksityishenkilön luottotietojen tarkistaminen

Palvelemme luotonantajia tarjoamalla heille tietoja luottopäätösten tueksi. Henkilöluottotietorekisteriin kerätään lähinnä viranomaislähteistä tietoja maksun tai suorituksen laiminlyönneistä taikka muita luottotietolain 13§:n mukaisia tietoja sekä rekisteröityjä koskevia yksilöinti- ja yhteystietoja lain edellyttämän ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi.

Rekisterin tietoja luovuttaa ensisijaisesti luoton myöntämistä tai luotonvalvontaa varten. Muita lainmukaisia tarkoituksia ovat muun muassa vuokrasopimuksen tekeminen ja työnhakijan arvioiminen.